Ring för mer info!
0322-105 27

Skrota bilen

BILSKROTNING

 

Från och med den 1 juni 2007 gäller nya regler för skrotning av
uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och -premier
tas bort och bilskrotningsfonden avvecklas. Systemet ersätts
med ett utökat producentansvar för tillverkare och importörer.

Producentansvaret innebär att bilägaren ska kunna lämna en bil kostnadsfritt
till producentens mottagningssystem. Producenten får dock begära en skälig
ersättning om bilen saknar väsentliga delar som till exempel växellåda eller
motor.

LÄMNA DIN BIL FÖR SKROTNING TILL OSS.

KOMPLETT BIL TAR VI EMOT UTAN KOSTNAD.

FINARE BILAR BEDÖMS INDIVIDUELLT.

När du lämnar in ditt fordon för skrotning skall du ha med dig del 2 av registreringsbeviset
samt legitimation. Om du inte står som ägare till bilen, måste reg.beviset vara undertecknat av
ägaren samt så skall du ha med dig en fullmakt av innehavaren att du har tillåtelse att skrota fordonet.

Behöver du beställa ett nytt registreringsbevis kan du gör det här:  http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/