Ring för mer info!
0322-105 27

Personuppgiftspolicy

Alingsås Bildelar AB:s Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter
Du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Alingsås Bildelar AB.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, GDPR.
Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Vår policy
Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund
Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
Vi informerar om vilka uppgifter vi registrerar och när vi samlar in personuppgifter
Vi informerar berörda parter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Insamling av uppgifter
De uppgifter vi samlar in från dig som handlar av oss kan vara:
Namn, adress, personnummer vid fakturering och tulldeklaration, telefonnummer,
e-postadress samt registreringsnummer.
Vid skrotning av bil behöver vi registreringsbevis samt kopia av körkortet.

Uppgifternas ändamål
Vi behandlar personuppgifter främst i syfte att:
Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund vid köp, fakturering samt leverans av varor
Hantera ev. garantiåtaganden
Lämna information om våra varor och tjänster.
Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, ex genom kreditprövning
Följa tillämplig lagstiftning, ex bokföringslagar
Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.
Vem lämnar vi ut uppgifterna till
Alingsås Bildelar AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för att t ex kunna hjälpa dig som kund då vi beställer delar för din räkning hos annat företag.
I de fall det gäller våra samarbetspartner i Märkesdemo kan uppgifter sparas i Märkesdemos centrala kundregister för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden.
Vi lämnar aldrig ut personuppgifter i annat syfte än att hjälpa dig som kund till oss.
I de fall din bil kommit till oss eller skall komma till oss för skrotning kan vi lämna uppgifter till ex bärgare, försäkringsbolag eller berörd myndighet.

Lagring och gallring av personuppgifter
Dina uppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen som beskrivs i denna integritetspolicy. Om det krävs för att fullfölja lagkrav kan vi komma att spara dina uppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du kan begära rättning och även radering av uppgifter i vad som anges i tillämplig lag.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Personuppgiftsansvar
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Alingsås Bildelar AB, 556130-6399, Sävelundsgatan 7, 441 38 Alingsås. Telefon 0322-10527.
Vår webbplats är www.alingsasbildelar.se