Ring för mer info!
0322-105 27

Kvalitet och miljö

KVALITETSPOLICY

Alingsås Bildelar AB skall:

  • Alltid motsvara eller överträffa kundernas ställda krav och förväntningar
  • Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet
  • Ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang

 

För att möta dessa krav:

  • Använder vi oss av MD och SBR:s kvalitetskoder
  • Har vi som regel att den som påbörjat en affär även avslutar den, gäller även vid ev, reklamationer
  • Upplyser vi kunden om varans skick och kondition
  • Följer vi omgående upp orsak till reklamation
  • Följer vi utvecklingen av verktyg, maskiner och andra hjälpmedel som gynnar verksamheten
  • Följer vi väsentliga omvärldskrav

 

MILJÖPOLICY

Vårt miljöarbete syftar till att minska resursanvändning och påfrestningar på kretsloppet samt förebygga risken för föroreningar genom att säkerställa en korrekt bortforsling och miljöbehandling av ”skrotbilar”, samt att genom demontering och försäljning av återvunna reservdelar öka återvinningsgraden av demonterade bilar.

Detta skall vi uppnå genom att ha miljömedvetna och kvalificerade medarbetare och genom upprätthållande av miljöledningssystem som medför en ständig förbättring av vårt miljöarbete.

I första hand skall vi anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.

Vi skall klara de krav och förväntningar som lagar, regler myndigheter, kunder och leverantörer ställer på oss.