Ring för mer info!
0322-105 27

Garanti och köpvillkor

GARANTI & INFORMATION

OBS! VID BESTÄLLNING, KOLLA NOGA ATT DELEN PASSAR.
JÄMFÖR GÄRNA ORIGINALNUMMER ELLER ARTIKELNUMMER PÅ DELEN.
REGISTRERINGSNUMMER-SÖKNING GARANTERAR INTE ATT DELEN PASSAR PÅ JUST DIN BIL.

Garantier Bilverkstäder:

· A-garanti

Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer (se särskilda villkor i Garantibehandlingsdokumentet)

· B-garanti

Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I-och urmontering ersätts ej.

· C-garanti

Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
Returrätt inom 30 dagar då delen krediteras
I-och urmontering ersätts ej.
På C- garanti betalar kunden fraktkostnader

Garantier privatpersoner:

Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts.
Konsumentköplagen gäller alltid privatpersoner.

Ångerrätt:

Nedanstående information ges till dig som konsument i samband med ditt distansköp av begagnade bildelar. Du har som privatperson/konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren inte gäller för dig som i egenskap av näringsidkare köper varor på distans. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som kund eller tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss som säljare av varan skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer, eventuellt faxnummer och din e-postadress. Vår hantering går snabbare om du även skickar med tydliga uppgifter om vilken del det gäller såsom lagernumret eller numret på köpbeviset.

Uppgifterna mejlar du till info@alingsasbildelar.se alternativt kontaktar du oss på telefon 0322-10527.

https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumentkoplagen/

Garantier företagskunder (ej bilverkstäder):

Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts.

Garantivillkor:

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.

Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer undergarantitiden vid uppvisande av köpehandling.

Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationenberor på:

– att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation,
bl a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.

– att bilen byggts om eller ändrats, t ex trimning.

– att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.

– att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.

– att bilen vanvårdats.

– att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt.

– att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet har monterats.

– att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.

– skador som uppkommit till följd av icke utförd eller felaktigt utförd
service/reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation
gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat den.

Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten.Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C.Tydligare förklaring finns på säljföretagets hemsida och www.markesdemo.se.Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid inträffad skada om säljaren kräver detta.Garantin följer köparen. Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.

Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar.

Garantin gäller under förutsättning att:

Motor

Vid montering motor:

Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet.

Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.

Kontrollera kylare, läckage.Byt termostat vid behov.I de fall medsända instruktioner finns måste dessa följas.Att notera Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar, elhärvor etc.

Växellåda / Automatlåda

Vid montering av växellåda:

Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.Montera nya tätningar tex vid drivaxlar.Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej.

Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.

Provkör växellådan noga. Kontrollera växellägen, synkning.Rengör oljekylare.Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.

Att notera:

Garantin omfattar inte inre drivknutar.

Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav.

Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt).
Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

Som fel betraktas inte:

– de intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen.

– normal förslitning.

– fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs
av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.