Ring för mer info!
0322-105 27

Bilder

Bilder från inlagring och lager.

094 042

Vår transportbil för direktleveranser av delar till våra kunder.

Våra maskiner.

Demonteringsverkstan.

 

Räddningstjänsten övar med sina nya verktyg hos oss.

bilder_brand3liten bilder_brand2liten bilder_brand1liten

Arbetet är i gång med att färdigställa vår betongplatta för uppställning av bilar 2004.

Byggnation för uppställning av fler bilar 2015.

  IMG_0173